Verificeret af Massi Fazli

Certificeret Health Communicator & Klinisk Diætist

Nyt studie viser at fuldkosterstatning, medicin, motion og vedvarende vaner giver et varigt vægttab

Nyt studie viser at fuldkosterstatning, medicin, motion og vedvarende vaner giver et varigt vægttab

Et nyt dansk studie, har analyseret 109 personer med svær overvægt, hvis BMI lå mellem 32 og 43. Samtlige deltagere har fulgt alle faser af studiet, hvilket giver en solid og sammenhængende deltagergruppe at drage konklusioner fra.

I første omgang blev alle placeret på en lav kalorie diæt (800 Kcal, specifikt Total Diet Replacement/VLCD) i 8 uger, hvor de i gennemsnit tabte cirka det samme 13,1 kg.

Efterfølgende blev deltagerne tilfældigt fordelt i fire grupper, som hver havde deres egen strategi for at opretholde vægttabet i et år.

Det er bemærkelsesværdigt, at resultaterne fra dette studie fremhæver betydningen af en effektiv og økonomisk fordelagtig tilgang til vægttab, især i den indledende fase (0-8 uger). Ved at implementere en lav kalorie diæt på 800 kcal opnåede deltagerne betydelige resultater i form af vægttab, hvilket fungerede som en stærk motivationsfaktor for at fortsætte den sundere livsstil og vægttabsrejse. Studiet understreger vigtigheden af en kombination af sund kost, motion og vedvarende sunde vaner for at opnå og fastholde et varigt vægttab.

Undersøgelse af Vægttabsstrategier: Interventionsmetoder på opretholdelse af vægttab

Interventionsfasen: I de fire faser blev deltagerne tilfældigt tildelt enten motion, medicin – liraglutide 3 mg/Saxenda, en kombination af begge eller placebo. Der blev udført en grundig overvågning af deltagerne for at registrere deres vægttab og sundhedsparametre.

Opfølgningsfasen: Efter interventionsfasen blev der gennemført en opfølgningsperiode på et år, hvor deltagerne ikke modtog yderligere behandling. Dette gav forskerne mulighed for at evaluere, hvordan deltagerne opretholdte deres vægttab og eventuelle ændringer i sundhedsparametre uden behandling.

Post-behandlingsanalyse: Deltagere, der tabte mindst 5% af deres oprindelige vægttab, blev derefter tilfældigt udvalgt. Efter et år blev de inviteret tilbage til Københavns Universitet for at deltage i opfølgningen, hvoraf 2/3 af deltagerne (109 personer) takkede ja. Den efterfølgende post-behandlingsanalyse sammenlignede resultaterne fra de forskellige interventionsgrupper for at bestemme, hvilken metode der var mest effektiv til at opretholde et sundt vægttab over tid.

Kilde: Healthy weight loss maintance with excercise, GLP-1 receptor agonist

Hvad afslører Resultaterne? Analyse og effekten af vægttabsmetoderne

Deltagerne blev tilfældigt fordelt i fire grupper, hvor hver gruppe blev tildelt en specifik strategi til at opretholde deres opnåede vægttab i løbet af det følgende år:

1. En gruppe fortsatte med deres sædvanlige fysiske aktivitetsniveau.

2. En anden gruppe modtog aktiv medicin – liraglutide 3 mg/Saxenda.

3. En tredje gruppe fulgte et superviseret motionsprogram, som inkluderede to gange ugentlig højintens træning og yderligere to ugentlige træningssessioner på egen hånd, overvåget ved brug af pulsur.

4. Den fjerde gruppe kombinerede både aktiv medicin og det superviserede motionsprogram.

Analysen viste, at deltagere, der modtog en kombination af motion og vægttabsmedicin, opnåede den mest vedvarende vægtreduktion og sundhedsforbedringer sammenlignet med andre behandlingsgrupper. Dog var der en gennemsnitlig vægtøgning på 3 kg et år efter afsluttet behandling. En mulig årsag til den mindre vægtforøgelse hos denne gruppe kan være deres evne til bedre at moderere deres madindtag

På den anden side oplevede deltagere, der kun modtog medicin, en hurtig vægtforøgelse på 10,5 kg, når behandlingen stoppede. Disse deltagere tog op til 70% af den tabte vægt på i ren fedtmasse, hvilket betyder, at de vendte tilbage til eller endda oversteg deres udgangspunkt.

Det er værd at bemærke, at effekten af den første fase med 8 uger af intervention viste det største vægttab, hvor alle deltagere i gennemsnit tabte sig 13,1 kg. Dette blev opnået gennem en lav kalorie diæt, såsom en Total Diet Replacement (TDR) eller en Very Low Calorie Diet (VLCD), hvilket indikerer, at denne tilgang kan være en mere effektiv løsning, også økonomisk.

Vigtigheden er at ændre kost- og motionsvaner, når man starter medicinsk behandling for svær overvægt. Hvis der ikke foretages yderligere ændringer ud over medicinen, kan det resultere i en tilbagevenden til tidligere vægtforhold eller endda en forværring.

Kilder:

www.sciencedirect.com (2024) Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomized placebo-controlled trial.

Tilbage til blog