Verificeret af Massi Fazli

Certificeret Health Communicator & Klinisk Diætist

Sammenligning af Semaglutid & VLCD’s Effektive Vægttabsstrategier For Type 2 Diabetes

Sammenligning af Semaglutid & VLCD’s Effektive Vægttabsstrategier For Type 2 Diabetes

Er et vægttabsforløb med semaglutid en kraftfuld løsning?

Mange vælger vægttabsmedicin som den lette løsning, men er ofte ikke villige til at ændre vaner eller spise sundt. Fedme er en kronisk metabolisk sygdom, der påvirker millioner af mennesker verden over og øger risikoen for flere alvorlige helbredstilstande, herunder type 2-diabetes. Forskningen viser, at 28% af voksne i Storbritannien er klassificeret som overvægtige, og dette tal forventes at stige til 60% inden 2050.

 

Vi tænker måske, at vi står bedre i Danmark?

Desværre er fedme også steget betydeligt her, og vi er ikke langt fra udviklingen i Storbritannien.

Denne udvikling gør fedme til en af de største trusler mod folkesundheden, især da det er en af de førende årsager til forebyggelige dødsfald. Der er derfor et presserende behov for effektive interventioner, der kan reducere forekomsten af fedme og dens følgesygdomme, især type 2 diabetes.

 

Når vi sammenligner en meget lav kalorie diæt (VLCD) med behandling med semaglutid alene, bliver det tydeligt, at VLCD tilbyder flere betydelige fordele.

 

Strategier for vægttab med semaglutid og VLCD

En af de mest effektive strategier for vægttab hos personer med Type 2 diabetes er brugen af glucagon-lignende peptid-1 (GLP-1) receptoragonisten semaglutid.

Semaglutid, som kræver en 8-ugers dosiseskalationsperiode, har vist sig at resultere i et gennemsnitligt vægttab på 4,5 kg over 30 uger. Semaglutid er godkendt af NICE-retningslinjerne til langtidsbehandling af Type 2 diabetes, og en højere dosisformulering, Wegovy, afventer formel godkendelse til behandling af fedme i Storbritannien. Et centralt mål for personer med Type 2 diabetes er at opnå optimalt glykæmisk kontrol, hvilket kan forbedres gennem vægttab.

En anden effektiv vægttabsstrategi er en meget lavkaloriediæt (VLCD).

VLCD indebærer en daglig kalorieindtagelse på omkring 800 Kcal og har vist sig at resultere i betydeligt vægttab og forbedringer i glykæmisk kontrol. For at undersøge effekten af kombineret behandling med semaglutid og VLCD udførtes en undersøgelse med 19 personer med Type 2 diabetes og en BMI over 27 kg/m². Deltagerne blev tilfældigt tildelt en af tre interventioner i 12 uger: semaglutid (n=7), VLCD (n=7) og en kombination af semaglutid og VLCD (n=5).

 

Undersøgelsens Resultater

Undersøgelsen viste, at alle tre grupper opnåede signifikant vægttab. Dog var vægttabet signifikant større hos de deltagere, der fulgte VLCD og kombinationsbehandlingen sammenlignet med dem, der kun fik semaglutid. Vægttabet var henholdsvis 14,0 kg og 14,9 kg for VLCD og kombinationsgruppen, sammenlignet med 6,4 kg for semaglutidgruppen alene (p<0,01 for begge).

Kombinationsbehandlingen førte til den største procentvise vægtreduktion (14,2%), hvilket var signifikant større end vægttabet i semaglutidgruppen (6,3%, p <0,01). VLCD resulterede også i større procentvis vægtreduktion sammenlignet med semaglutid alene (11,6%, p<0,05), men der var ingen signifikant forskel mellem VLCD og kombinationsgruppen.

Alle grupper oplevede signifikante reduktioner i HbA1c-niveauer, med en tendens mod større reduktion i HbA1c i kombinationsgruppen sammenlignet med semaglutidgruppen (21,2 mmol/mol vs. 11,3 mmol/mol, p = 0,065).

 

Fordele ved VLCD versus Semaglutid

Undersøgelsens resultater fremhæver flere fordele ved VLCD sammenlignet med semaglutid alene:

  1. Større Vægttab: Vores kliniske erfaring og forskning viser, at en VLCD fører til et markant større vægttab på kort tid sammenlignet med semaglutid. For folk, der har akut behov for at reducere deres vægt for at forbedre deres sundhedstilstand, såsom at reducere belastningen på led, forbedre hjerte-kar-sundheden eller forberede sig til en operation – er denne hurtige vægttabsmetode en uvurderlig ressource.
  2. Forbedret Glykæmisk Kontrol: En kombinationsbehandling med VLCD og semaglutid giver en overlegen glykæmisk kontrol sammenlignet med semaglutid alene. Dette betyder, at folk kan opleve mere stabile blodsukkerniveauer, hvilket er afgørende for dem, der kæmper med Type 2 diabetes. Faktisk kan denne kombination være en nøglefaktor i at opnå diabetesremission, hvilket er et af vores ultimative mål i diabetesbehandling.
  3. Reduceret Insulinresistens: Insulinresistens er en kerneproblematik ved Type 2 diabetes. VLCD har vist sig at reducere insulinresistensen mere effektivt end semaglutid alene. Ved at forbedre kroppens evne til at reagere på insulin, kan vi hjælpe folk med at forbedre deres glukosestofskifte og dermed reducere risikoen for alvorlige komplikationer.
  4. Sunde Vaner og Kostændringer: En af de mest værdifulde aspekter ved en VLCD er dens evne til at fremme udviklingen af sunde vaner og kostændringer. Vi ser ofte, at folk, der gennemgår en VLCD, opnår en bedre forståelse af deres kost og ernæringsbehov – både hvad angår portionsstørrelser, nærringsindhold og kaloriereduktion giver denne diæt dem værktøjerne til at træffe sundere valg, hvilket er afgørende for langvarig vægtkontrol og generel sundhed.
  5. Tilstrækkelig Ernæring: Et vigtigt aspekt ved VLCD er, at den sikrer, at patienterne får den nødvendige ernæring, selvom kalorieindtaget er lavt. I modsætning til den sult, nogle kan opleve ved semaglutid alene, hvor de måske blot spiser mindre uden at være opmærksomme på ernæringskvaliteten, tilbyder VLCD en struktureret tilgang. Dette sikrer, at man ikke kun taber sig, men også opretholder sundhed ved at få alle essentielle næringsstoffer, hvilket er afgørende for både ens kortsigtede og langsigtede helbred.

 

Forskning viser mere end en holdning

Det er vores pligt at være de gode rådgiver og forholde os til hvad forskningen viser. Derfor er vi enten som diætist eller læge forpligtede til at finde de mest effektive og helhedsorienterede behandlingsmetoder. VLCD kombineret med semaglutid repræsenterer en kraftfuld strategi, der kan føre til betydelige forbedringer i vægt, blodsukkerkontrol og generel sundhed. Vi ser det som en lovende vej frem for mange, især dem med Type 2 diabetes.

 

 

 

Kilde:

www.simpleonlinepharmacy.co.uk  Wegovy Dosage Guide | Simple Online Pharmacy

www.ncbi.nlm.nih.gov Addition of very low calorie diet (VLCD) during initiation of semaglutide in individuals with type 2 diabetes – interim results - PMC (nih.gov)

 

Tilbage til blog