Verificeret af Marianne Poulsen

Certificeret Certificeret kostvejleder

Stress og mental sundhed

Stress og mental sundhed

WHO’s (World Health Organization) definition på mental sundhed er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Der findes flere forskellige former for stress og ikke al stress er negativt. Stress er en belastningstilstand, som kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når du står over for en udfordring, som overstiger de ressourcer som du har eller føler at du har. Stress er en naturlig og normal reaktion, der har til formål at sætte dig i stand til at håndtere og tilpasse forskellige situationer. Positiv stress er når der sker noget uventet, eller når du skal yde noget ekstra – eksempelvis i en eksamenssituation eller til en jobsamtale. Oftest er vi i stand til at håndtere situationen (positiv stress), så når opgaven er løst, aftager eventuelle symptomerne igen. I modsætning er negativ stress, som er længerevarende stress, der er forbundet med anspændthed og ulyst. Når du er ramt af negativ stress, føler du ingen glæde, når du har løst en opgave, men skynder dig blot videre for at løse de næste opgaver, der venter.

Der er forskel på kortvarig og langvarig stress – den langvarige stress kan resulterer i sygdom. Under stress påvirkes kroppen og der frigives store mængder adrenalin og kortisol. Adrenalin påvirker kredsløbet og får blodtrykket og hjertefrekvensen til at stige. Ligeledes stiger antallet af blodplader, som får blodet til at størkne. Det er ganske ufarligt når stresspåvirkningen er kortvarig, men ved længerevarende stresspåvirkning af kroppen øges risikoen for hjertekarsygdomme, såsom åreforkalkning og blodpropper. For højt niveau af kortisol sætter stofskiftet ned, giver muskeltab og øger ophobning af fedt på mave og arme.

Læs også: Hvornår er et godt tidspunkt at lægge sin kost om?

Alle mennesker kan få stress, men tallene viser at jo bedre uddannet du er, jo bedre fysisk form du er i og hvis du er gift, er sandsynligheden for at du får stress mindre end for andre. Når kroppen reagerer med stresssignaler, er det kroppens måde at advare dig på. Hvis du ignorerer symptomerne, vil kroppen reagere med endnu flere symptomer. Hvis du stadig fortsætter uden at bremse op og mærke efter, kan din stress udvikle sig til angst og depression. Det er derfor vigtigt, at du søger professionel hjælp hvis du føler dig stresset. Sundhedskonsulent, NUPO.

Tilbage til blog